РЗИ-Перник установи отклонения в качеството на водата в областта

РЗИ-Перник установи отклонения в качеството на водата в областта

Отклонения от качеството на водата в региона установи Регионалната здравна инспекция в периода 31.07.2023 – 13.08.2023 г.

През този период са извършени изследвания за качеството на водата в 11 населени места.

Изследвани са 27 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От тях 3 проби, взети в село Люлин, община Перник,  не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От РЗИ увериха, че  за проблема са уведомени кметът на община Перник и на село Люлин. На управителя на „Вик“ ООД – Перник е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Установен е и източникът на проблема- местният каптаж, който е изолиран от „В и К“.  От здравната инспекция уверяват, че след предприетите действия от страна на „В и К“ за изпълнението на направеното предписание,  качеството на водата в с. Люлин вече отговаря на изискванията на Наредба №9 и е годна за питейно-битови цели.