За пръв път тази година е установен случай на болен от лаймска болест в Перник

За пръв път тази година е установен случай на болен от лаймска болест в Перник

Болен от лаймска болест е констатиран през миналата седмица в Перник за пръв път тази година. Става въпрос за жена на 47 годишна възраст. Тя се лекува амбулаторно от личния си лекар. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През седмицата са регистрирани 5 болни на заразни заболявания, при 4-ма за предходната седмица.

Почти двойно са се увеличили през седмицата болните от грип и остри респираторни заболявания в региона. Регистрирани са 14 болни от остри респираторни заболявания. Заболеваемостта през седмицата е била 20,02%оо, при средна за страната 24,61 %оо към 14.08.2023 г.

През изминалата седмица е установен 1 болен от варицела, при нито един за предходната.

През седмицата няма увеличение на болните от скарлатина. Установен е 1 болен, както през предходната.

През периода няма регистриран нито един заразен с коронавирус, при 3-ма през предходната седмица.

През отминалата седмица е констатиран 1 болен от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Става въпрос за 19-годишен мъж от Перник.

 През седмицата е регистриран 1 болен от хепатит Б, при нито един за предходната седмица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 105 проверки. От тях 31 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене. По време на проверките миналата седмица, здравните инспектори са издали 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 287 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.