Болните ученици от 4,7 и 10 клас получават нова дата за матура

Болните ученици от 4,7 и 10 клас получават нова дата за матура

Учениците от четвърти, седми и десети клас, които не са се явили на изпит от националното външно оценяване (НВО) поради медицински или друг сериозен проблем, ще получат възможност да се явят на нова дата, определена от министъра на образованието и науката. Това предвиждат изменения в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, която от днес е публикувана за обществено обсъждане, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Промените са изготвени по разпореждане на министъра Галин Цоков. Те предвиждат тази възможност да се дава за деца, които са били настанени в болница, под карантина или е имало смъртен случай в семейството. Тези ученици ще бъдат допускани на изпита, на който не са се явили – по български език и литература, по математика или и на двата.

Условието е техните родители да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образованието в двудневен срок след провеждането на изпита от националното външно оценяване, на който учениците не са могли да се явят. Приложени трябва да се предоставят копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване. Новата дата за техните изпити ще бъде определяна със заповед на министъра на образованието и науката.

С промяната на учениците се осигуряват условия да кандидатстват в етапи на класиранията за местата от утвърдения план-прием, съобщават от МОН. В случай, че са приключили класиранията, учениците могат да се приемат и над утвърдения план-прием там, където балът ще бъде по-голям или равен на последния класиран и приет в паралелката ученик и условията на физическата среда на училището го позволяват.

Предложенията за промени ще влязат в сила още от идващата учебна година, коментира министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

„През годините изпитът след седми клас се е превърнал в изключително важен за децата, а системата реално е изключила възможността те да имат истински сериозен проблем, който да не им позволи да се явят на него“, посочва той.

До момента за тези деца единствената възможност е била да участват с резултати от олимпиади и състезания вместо с резултати от НВО, но не всички от тях се включват в тези изяви, разказват от министерството. Оттам допълват, че е важно такава възможност да бъде дадена и на учениците от четвърти и десети клас.