И вторият етаж на Профилакториума – обновен!

И вторият етаж на Профилакториума – обновен!

Приключи работата по обновяването на втория етаж на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация. Строително-монтажните дейности в Профилакториума включваха монтирането на нови врати и дограма в болничните стаи, подмяна на вратите на отделенията, лекарските и сестринските кабинети, обновяване на фоайетата и коридорите, както и понижаване на таваните в сградата, чиято височина бе над 4 метра. Средствата за ремонта са осигурени от община Перник след увеличаването на капитала на дружеството.

През месец март тази година с общински средства бяха закупени 37 нови ортопедични легла, и 7 със собствени средства на Профилакториума. С това 44 от общо 60-те легла в лечебното заведение бяха подменени. Доброто взаимодействие между ръководството на община Перник, общинския съвет и директора на болницата доведе и до закупуване на нови апарати, включително и такъв за ПКК.

През април в болницата бе открита и нова зала за апаратна физиотерапия Залата разполага с десет кабинки и в тях се провежда лечение с апарати за криотерапия, интерферентни токове, ултразвук и др. Ремонтът включваше още монтаж на окачен таван с цел намаляване височината на помещението, подмяна на врати и прозорци, нова подова настилка, както и изграждането на ПВЦ кабинки.