До 30 септември „Топлофикация Перник“ предлага смяна на водомери с дистанционно отчитане, с безплатен демонтаж и монтаж

До 30 септември „Топлофикация Перник“ предлага смяна на водомери с дистанционно отчитане, с безплатен демонтаж и монтаж

„Топлофикация Перник“ стартира кампания за безплатен стандартен демонтаж и монтаж на водомери с дистанционен отчет. Тя ще продължи до 30.09.2023 г. и важи за всички клиенти, на които дружеството е топлинен счетоводител и които все още не са подменили уредите за отчитане на изразходваната гореща вода с „умните“ устройства с възможност за снемане на показанията от потреблението дистанционно. Това заяви  изпълнителният директор на топлофикационното дружество инж. Чавдар Стойнев.

Той поясни, че с преминаването към дистанционен месечен отчет не се налага клиентите са осигуряват достъп на инкасаторите за снемане на показанията от консумираната топлоенергия и гореща вода. По думите му това дава възможност на абонатите да разполагат с времето си и да получават ежемесечни сметки за реалната си консумация.

„С монтирането на уреди с дистанционен отчет, клиентите не получават прогнозни и изравнителни сметки.“ уточни инж. Стойнев.

Той поясни, че новият метод освен удобство за потребителите е и задължително законово изискване.

„До 1.01.2027 г. всички индивидуалните топломери и водомери в апартаментите трябва да бъдат с възможност за отчитане от разстояние“, напомни инж. Стойнев.

Той заяви, че от години дружеството предлага услугата „Дялово разпределение“ на цени без конкуренция.

Директорът на „Топлофикация Перник“ напомни, че преди абонатите да инвестират в „умните“ уреди, трябва да ги съгласуват с фирмата, извършваща топлинно счетоводство на съответната етажна собственост. Той обясни, че това гарантира на клиентите точно и коректно снемане на данните за консумираната топлоенергия и гореща вода.

„Всички клиенти, които имат желание да изберат „Топлофикация Перник“ за топлинен счетоводител и да се възползват от качеството на услугите ни, могат да го направят след одобрение от Общо събрание на етажната собственост“, уточни инж. Стойнев.

Директорът на „Топлофикация Перник“ допълни, че клиентите могат да се запознаят със специалното ценово предложение за дистанционно отчитане на сайта на дружеството. „С цел не натоварване на семейния бюджет, ние предлагаме разсрочено плащане на уредите за срок от 6 месеца, с 0% процента оскъпяване. Цените са с включен монтаж“, подчерта инж. Стойнев.