Вижте каква цена на природния газ предлага „Булгаргаз“ за септември

Вижте каква цена на природния газ предлага „Булгаргаз“ за септември

 „Булгаргаз“ е внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цена на природния газ за септември от 59,27 лева за MWh – без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от обществения доставчик.

КЕВР утвърди цена за август от 59,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че за следващия месец предложената цена е с 0,67% по-ниска спрямо настоящата.

На 1 септември в КЕВР ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за следващия месец, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31 август, посочват от „Булгаргаз“.

От обществения доставчик информират още, че прогнозната цена на природния газ за октомври, изчислена съобразно котировките на газов хъб TTF към 11 август, е 64,43 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Финалното предложение за цената на природния газ за октомври ще бъде депозирано в КЕВР на 1 октомври, гласи още съобщението.