Безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В и хепатит С стартира РЗИ- Перник от днес

Безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В и хепатит С стартира РЗИ- Перник от днес

Регионалната здравна инспекция в Перник стартира от 14 август/понеделник/ до 31 август 2023 г. анонимно и безплатно консултиране и изследване с бързи имунохроматографски тестове за доказване на ХИВ, хепатит В и хепатит С.

 Тестването ще се извършва в микробиологичната лабораторията на РЗИ – Перник, която се намира в гр. Перник, ул. „Миньор“ №15, етаж 2, стая №207 всеки работен ден в часовите интервали 09:30-12:00 часа и 13:30-15:00 часа.

Безплатното консултиране, което стартира РЗИ-Перник се извършва в рамките на Националната  лятна АНТИСПИН кампания, която ще се проведе в периода от 14 до 31 август 2023 г. В този интервал от време,  РЗИ – Перник ще осигури изнесени мобилни екипи на терен за извършване на анонимно и безплатно консултиране и изследване с бързи имунохроматографски тестове на граждани за ХИВ, хепатит В и хепатит С. Те ще се проведат на територията на градовете Брезник, Трън и Радомир.

Тестването ще се извършва при следния график:

На 18.08.2023 г. – гр. Брезник, ул. „Владо Радославов“ № 29 (сградата на бившата общинска болница) от 10:00 часа до 13:30 часа.

На 22.08.2023 г. – гр. Радомир, ул. „Райко Даскалов“ №50 (сградата на бившата общинска болница) от 10:00 часа до 13:30 часа.

На 25.08.2023 г. – гр. Трън, в Народно читалище „Гюрга Пинджурова“, етаж 2 от 10:00 часа до 13:30 часа.

Към 30 юни 2023 г. общо 2 263 лица с ХИВ в страната се проследяват в специализирани звена за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните болници в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като 2 228 (98,5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

По информация на МЗ, България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население у нас е 3,4, a средният показател за страните от ЕС през 2021 г. е 3,7.