Ремонтират Центъра за спешна медицинска помощ в Радомир 

Ремонтират Центъра за спешна медицинска помощ в Радомир 

Ремонтират Център за спешна медицинска помощ Радомир. Общинска администрация Радомир уведомява жителите на общината, че докато текат ремонтните дейности се налага временна организация на работния процес, поради което влизането в спешен център се извършва през централният вход.

Изцяло ремонтирани и обновени ще са всички кабинети за прегледи и помещения, прилежащи към центъра-входно предверие, чакалня, санитарни възли и такива за хора с увреждания. Обновена ще бъде и манипулационната зала. Времето за извършването на строителните работи е съобразено с работното време на останалите лекари, за да не се нарушава техния работен процес и удобство на пациентите им. В Центъра за спешна медицинска помощ в Радомир има 24-часово дежурство на лекарски екипи и се оказва първа помощ на пациенти със спешни състояния на територията на града и населените места.