Няма болни от варицела, намаляват и болните от заразни болести в региона,  твърдят от РЗИ-Перник

Няма болни от варицела, намаляват и болните от заразни болести в региона,  твърдят от РЗИ-Перник

Няма нито един болен от варицела в областта през изминалата седмица, информираха от РЗИ-Перник.

През седмицата са  регистрирани 4 -ма болни от заразни заболявания, при 5 за предходната седмица.

През този период са намалели и болните от грип и остри респираторни заболявания. Констатирани са 9 заболели, при 15 за предходната седмица. Заболеваемостта през седмицата е била 12,87%оо, при средна за страната 27,92 %оо към 07.08.2023 г.

По-малко са и болните от скарлатина. През седмицата е заболял само 1 човек, при 2-ма за предходната.

През изминалата седмица са регистрирани 3-ма заболели от коронавирус, при нито един за предходната.

През изминалата седмица здравните инспектори са извършили 148 проверки. От тях 41 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в обществени заведения. Направени са и 6 проверки относно спазването на изискванията при бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

През изминалата седмица инспекторите от РЗИ са издали 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през отминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 236 проби от питейна вода в различни населени места, за да се установи дали тя отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.