Глад за квалифицирани кадри в региона

Глад за квалифицирани кадри в региона

Агенцията по заетостта, съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в област Перник проведе единадесето поред анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила с цел  да се събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Резултатите от анкетното проучване бяха обобщени в Доклад представен на Комисията по заетост  от Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда – Перник, представен на форум в областната администрация, воден от зам.областния управител Илинка Никифорова.

От 2023 г., съобразявайки се с промените в нормативната база касаещи изследването, последното се провежда веднъж в годината. В него са включени 56 работодатели от областта и то се проведе в периода 01.06.2023 – 14.07.2023 г.

Резултати от изследването показват, че в следващите 12 месеца като най-честа причина за освобождаване на персонал е намаляването на обема на производство/продажби, респективно финансови причини.

Според изследването 71.4 % от анкетираните работодатели в следващите 12 месеца няма да назначават нов персонал.

Отчита се  недостиг на кадри в някои професии като: машинен оператор; чонтьор на транспортна техника; шлосер; заварчик; машинен техник; оперативен счетоводител; строител – монтажник; стругар и др.

За да се справят работодателите със затруднението от осигуряване на работна сила най-висок процент отбелязват, организиране на обучение на работното място, както и професионално обучение преди наемане на работа.