Водата в село Люлин вече е годна за питейно-битови цели, уверяват от РЗИ- Перник

 Водата в село Люлин вече е годна за питейно-битови цели, уверяват от РЗИ- Перник

Във връзка с констатираните несъответствия в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в село Люлин, Регионалната здравна инспекция в Перник обяви на 3 август, че тя е негодна за пиене. Здравната инспекция издаде предписание на „В и К“.

Водоснабдителното дружество извърши редица мероприятия. След поредната  дезинфекция от страна на „ВиК“, на  07.08.2023 г. са взети проби от дружеството, а РЗИ от своя страна е взела контролни проби по водопроводната мрежа на село Люлин. Резултатите от анализите съответстват на изискванията по контролираните микробиологични и физико-химични показатели. Въз основа на това, от РЗИ информираха, че водата в село Люлин вече е годна за питейно-битови цели.

„От проверките, които извършихме съвместно с „В и К“ се установи, че причината за влошеното качество на водата е от каптаж  „Големи дол“. Служители на“ В и К“ дружеството предприеха мерки за отстраняване на несъответствията. Извършена е дезинфекция на каптаж „Големи дол“, на помпената станция и резервоара в с. Люлин. Резултатите от анализите, които направихме показват, че водата от каптажа  все още има отклонения. Затова „В и К“ спря подаването на вода от каптажа и в момента се подава вода само от язовира“, поясни директорът на РЗИ- д-р Александър Златанов. Според управителя на „В и К“ инж. Борислав Иванов, преустановяването на подаването на вода от каптажа за сега не се отразява негативно върху водоснабдяването на селото. “Заради отпускарския сезон в момента не ни достигат хора. Но още в началото на септември ще почистим основно каптажа, ще го тестваме, за да видим какво е качеството на водата. Имало е случаи, в които в такива каптажи попадат животни. Затова ще направим основен преглед на каптажа и цялостна дезинфекция. След това ще го тестваме. Едва, когато водата отговаря на изискванията на Наредба №2 ще пуснем вода по мрежата и от него“, заяви инж. Иванов