Общинският съвет в Трън определи по-ниска цена за нов асортимент дървесина

Общинският съвет в Трън определи по-ниска цена за нов асортимент дървесина

Местният законодателен орган на община Трън, на последната си сесия в края на миналата седмица,  определи  ценоразпис за нов асортимент дървесина, която до сега не е била предлагана за продажба.„ Става въпрос за паднала дървесина от снега или от санитарни сечи. Целта е да продаваме и тази дървесина,  вместо да гние в гората. Това не се отнася за цената на дървата за огрев, които предоставяме на населението от общината до сега. Тя си остава без промяна още от миналата година. Новият асортимент дървесина ще бъде на по-ниска цена. Иглолистната дървесина предложихме да струва 35 лв. а широколистната- 55 лв. за кубик. Ако населението от нашата община предпочете да си купи от тази дървесина, няма никакъв проблем“, поясни кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

 На тази сесия, общинските съветници приеха допълнение на Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общински горски територии съгласно Приложение №1. Местните законотворци решиха още, че при промяна в пазарните условия или в нормативната уредба, Общинският съвет ще извърши актуализация на Ценоразписа за продажба на дървесина, добита в общински горски територии. Наред с това, местният законодателен орган на Трън прие да бъде обявен открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината /ВИП, техн. просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2023-2024г., в горски територии – собственост на община Трън, с прогнозна стойност от 168 550 лева без ДДС.