Перничанинът проф. Румен Ваташки издаде юбилеен сборник

Перничанинът проф. Румен Ваташки издаде юбилеен сборник

Излезе от печат юбилейният сборник в чест на 60-та годишнина на проф. д.теол.н. Румен Ваташки и вече е част от научната библиотека на Държавен архив – Перник. Изданието е на Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен и в него са намерили място изследвания по теология на негови колеги от академичните среди с фокус към юбилейната годишнина на професора.

След книгата за историята на с. Друган, която се очаква да излезе скоро, предстоят бъдещи срещи по приемане на личния му архив и обособяване на фонд от научната и академичната му дейност – специализацията във Ватикана, назначаването му за преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, борбата с плагиатството в науката.

Проф. Румен Ваташки е автор на 15 книги и учебници по богословие.