Търсят изпълнител за градежа на пешеходен мост над Струма

Търсят изпълнител за градежа на пешеходен мост над Струма

Община Перник търси изпълнител за изграждане на пешеходен мост над река Струма в пернишкия квартал Хумни дол. Прогнозната стойност на обществената поръчка за строително-монтажните работи по съжоръжението е 262 916,66 лв. без ДДС.

Съществуващия транспортен мост над река Струма е по трасето на ул. ,,Св. св. Кирил и Методий“, до кръстовището й с улиците ,,Стримон“ и ,,Бродо“. В този участък ул. „Св. св. Кирил и Методий“ съвпада с трасето на републикански път II-63 от Перник към Стрезимировци и е връзка с вход/изхода на града към републикански път I-6 София – Перник – Радомир, което е основен транспортен вход/изход на миньорския град.

Движението по нея е много натоварено, особено в пиковите часове, поради което често се получават задръствания, включително и от МПС към и от ул.,,Стримон“, както и към и от ул. ,,Бродо“.

В изпълнение на поръчката ще се изгради нов пешеходен мост между ул.,,Бродо“ и ул. „Капитан Георги Мамарчев“, в близост до съществуващия транспортен мост, с цел подобряване на техническата инфраструктура и възможност облекчаване на автомобилния трафик чрез още една лента за движение на МПС на мястото на съществуващия тротоар.