Връщат към нов живот водопад „Бучалото“ в Радомир

Връщат към нов живот водопад „Бучалото“ в Радомир

Община Радомир и СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписаха административен договор за благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“. Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът „Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“, гр. Радомир“ предвижда реновиране и осъвременяване на територията около водопад „Бучалото“. Основната цел на проекта е подобряване на условията на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез облагородената публична инфраструктура, отворена за широко обществено ползване. Предвидено е изграждане на нови подпорни стени, подмяна на съществуваща настилка, изграждане на нова алейна мрежа, създаване на места за наблюдение и отдих, нова детска площадка за деца от 3 до 12 години, ново ефективно осветление и парково обзавеждане, както и реконструкция на зелените площи и пространства, композиция от дървесно-храстова растителност.

Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на сдружението пожела успешно изпълнение на проекта и отбеляза, че към днешна дата има подписани четиридесет административни договора за подкрепа на местната общност.

„Няма връщане назад. След четиригодишни усилия да убедя свои и чужди, че природната забележителност “ Бучалото“ и един от символите на град Радомир, трябва да придобие вид достоен за нас,  радомирци, се увенчава с успех. Имаме одобрен проект и осигурено финансиране с огромната подкрепа на екипа на МИГ “ Радомир – Земен“. Когато си упорит, мечтите и каузите стават реалност. И не, не е предизборно. Реализацията му ще започне в късната есен. Безкрайно щастлив съм, като след изпълнена мисия. Само това да беше, стига ми.“  – това пък написа във фейсбук пространството председателят на Общинския съвет в Радомир Светослав Кирилов.

Водопад „Бучалото“ се намира в североизточната част на Радомир. Височината му достига 10-12 метра. Отбелязан е като природна забележителност в пътеписите на Иван Вазов и Константин Иречек.