Водата в село Люлин все още не е годна за питейно-битови цели, твърдят от РЗИ!

Водата в село Люлин все още не е годна за питейно-битови цели, твърдят от РЗИ!

Както Днес и утре пръв информира още на 2.08.2023 г, водата, предназначена за питейно-битови цели в село Люлин не отговаря на изискванията на Наредба №9.

В тази връзка от Регионалната здравна инспекция информираха, че „В и К“ е предприело необходимите мерки, съгласно издаденото от РЗИ предписание, за отстраняване на несъответствията в питейната вода. Извършена е дезинфекция на каптаж „Големи дол“, Помпена станция и резервоар в с. Люлин. Ежедневно се взимат проби питейна вода от различни пунктове в населеното място. На 03.08.2023 г. са взети проби  от съоръженията и кранове при потребителите от водоснабдителна мрежа на с. Люлин. Резултатите от анализите показват отклонения по микробиологични показатели. По официални данни на „В и К“ ООД – Перник проблемът е от каптаж  „Големи дол“, който вече е  спрян.  Ще бъде извършена поредна дезинфекция и ще бъдат взети отново проби от водата.

Въз основа на това РЗИ – Перник информира, че водата в село Люлин  все още не е годна за питейно-битови цели и препоръчва тя да не се използва. Когато качеството на водата се възстанови, населението ще бъде своевременно информирано, уверяват от РЗИ.