Държавен архив – Перник разказва за създаването на хор „Добри Христов“

Държавен архив – Перник разказва за създаването на хор „Добри Христов“

За историята на Хор „Добри Христов“ напомнят от Държавен архив- Перник в своя публикация в социалните мрежи. В Архива  се съхраняват два фонда от дейността на Музикално дружество „Добри Христов“ – Перник с хронологични граници на документите 1927–1943 г. и Хор „Темелко Hенков“ – Перник с хронологични граници на документите 1928–1998 г. Следват публикации за успехите и състава на хористите, диригентите, пианистите, тамбурашкия оркестър и железничарския хор.

Хор „Добри Христов“  (Темелко Ненков) е основан през 1928 г. като музикално дружество от група работници и служители на Държавни мини „Перник“ под диригентството на инж. Евстати Атанасов – автор на музиката на любимия на поколения „Рудничарски марш“ по текст на Тодор Петков. На следващата година получава за свой патрон името Добри Христов със съгласието на композитора. По устав към дружеството се образуват хор и оркестър, а официална легитимация е получена на заседание на 28 дек. 1929 г. на Съюза на народните хорове в България (Български певчески съюз), когато е прието  за редовен член.

От 1945 г. хор „Добри Христов“ под диригентството на Петър Поппетров се обособява като смесен миньорски хор към Минната дирекция, а от 1946 г. приема името на убития през 1925 г. синдикален деец Темелко Ненков. От 1963 г. става част от новосъздадения Профсъюзен дом на културата на миньорите. В годините към състава му се присъединяват самодейци, работещи в енергийните и индустриалните предприятия в града. 

Хор „Темелко Ненков“ е лауреат на републикански фестивали на художествената самодейност, носител на златни медали и удостоен с почетни грамоти и дипломи. През 1978 г. е отбелязана тържествено 50-та годишнина на хора и по повод юбилея с указ на Държавния съвет на Народна Република България от 8 ноем. 1978 г. е награден с орден за високи художествени постижения в певческото изкуство. 

Хорът се утвърждава като художествен ансамбъл с доказани качества и високо изпълнителско майсторство, един от водещите в страната и отговарящ на изискванията на съвременното хорово изкуство. В средата на ХХ век е удостоен да представи българската песен, музикалната култура и нивото на художествената самодейност съвместно с танцовия състав в Полша. Изнася концерти във Варшава, Вроцлав, Краков и други минни градове с голям успех. Следват турнета в Чехия, Унгария, Сърбия, Словения, Германия, Гърция… 

На Общо събрание на Дома на културата на миньорите на 2 апр. 1996 г.  е взето решение хорът да възвърне името от основаването си  – Хор „Добри Христов“. След 2005 г. е в състава на Народно читалище „Миньор – 2005 г.“ – Перник.