Нова инициатива на пернишкия ОИЦ

Нова инициатива на пернишкия ОИЦ

Областният информационен център в Перник организира разяснителна среща относно представянето на новия регионален подход през програмен период 2021 – 2027 година. Срещата ще започне на 9 август от 10:00 ч. в зала „Тържествена“ на Минната дирекция, информираха от екипа на ОИЦ.

Ще бъдат дадени конкретни насоки за кандидатстване по отворената процедура за подаване на концепции за интегрирани териториални инвестиции. Мярката се реализира в рамките на програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. като водеща програма.

Информационната среща ще се осъществи съвместно с Областната администрация в Перник. Поканени за участие са представители на шестте общини в региона, държавни институции, бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани лица, поясни ръководителят на екипа на ОИЦ – Перник инж.Ирена Георгиева.

Припомняме, че общата стойност на финансиране по оперативните програми за периода от 2014 г. до 2020 година за област Перник е 259 218 951,36 лева. Безвъзмездното финансиране е в размер на 202 409 55,28 лева. Броят на бенефициентите е достигнал 428, а на сключените договори – 605.