Добрата новина! Няма нито един болен от варицела в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Добрата новина! Няма нито един болен от варицела в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Не е установен нито един болен от варицела в областта през изминалата седмица, което не се е случвало от 2-3 месеца. През този период няма увеличаване на болните от заразни болести. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Незначително са намалели заболелите от грип и остри респираторни заболявания. През миналата седмица са регистрирани 15 болни, при 16 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 21,45%оо, при средна за страната 24,38 %оо към 31.07.2023 г.

През седмицата не е констатиран нито един заразен с коронавирус.

През този период е установен само 1 болен от чревни инфекции, при 2 за предходната седмица. Регистриран е 1 болен от ентероколит, при 2 за предходната седмица. Заболяло е дете на 2 г. от село Студена, което е лекувано стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ -София.

През изминалата седмица е констатиран 1 болен от епидемичен паротит.  Става въпрос за дете на 4 г. от гр. Брезник. От РЗИ информираха, че няма засегнати детски колективи. Случаят не е потвърден лабораторно.

През седмицата са регистрирани 2-ма болни от скарлатина, при нито един за предходната.

Установен е и 1 болен от хепатит Б.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 118 проверки. От тях 49 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

При проверките миналата седмица здравните инспектори са издали 1 предписание и са съставили 3 акта за констатирани нарушения.

През изминалата седмица здравната инспекция в Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 225 проби от питейна вода в различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ.