Производителите на слънчоглед ще получат над 32 милиона лева извънредна помощ

Производителите на слънчоглед ще получат над 32 милиона лева извънредна помощ

 Над 32 млн. лева извънредната помощ ще получат българските производители на слънчоглед. Парите са отпуснати от ЕК като спешна мярка за подпомагане на зърнопроизводители от най-засегнатите от украинския внос страни членки, обяви БНР.

Наредбата за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед, е публикувана на 1.08.2023 г. в „Държавен вестник“. В нея е записано, че приемът на документи за подпомагането ще започне 5 работни дни след обнародването ѝ. Предвижда се приемът да бъде в рамките на 10 дни.

Бюджетът по тази помощ възлиза на  32,76 млн. лв. като е допустимо и допълнително национално финансиране. Ставките за отделните производители ще станат ясни след приключване на приема и след проверка на документите на кандидатите, гласи наредбата. Парите ще се изплатят до края на септември.

Извънредната помощ е аргументирана с анализ на ситуацията и установен съществен дисбаланс на пазара на слънчоглед в страната – рязко увеличен внос на украински слънчоглед, който влияе пряко върху българския пазар и оказва натиск върху цените.