НОИ изплаща от днес по-високи обещетения за майчинство!

НОИ изплаща от днес по-високи обещетения за майчинство!

От днес започва изплащането на увеличените обезщетения за втората година майчинство. Сумата е обвързана с размера на минималната работна заплата и е 780 лева. От НОИ уверяват, че вече са превели над 13 милиона на банките.

От ТП на НОИ в Перник информираха, че вече са готови със списъците с имената на тези, които ще получат не само месечното си обезщетение за юли, но и натрупаната сума за първото полугодие на настоящата година. Полагащата се сума ще бъде преведена както на майките, така и на бащите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Разлика в парите за майчинство ще усетят и тези, които са се върнали по-рано на работа и са прекъснали втората година от отпуската си за отглеждане на дете. Сумата за тях е наполовина – 390 лева. Тези, които имат Персонален идентификационен код на НОИ, могат още днес да направят справка за размера на сумите, които ще получат.

„В същия срок ще изплатят и паричните обезщетения за времето от 1 януари 2023 година до 30 юни на всички лица, които са ползвали поне 1 ден парично обезщетение от изброените видове. Така например, ако една майка е била без прекъсване в отпуск за отглеждане на дете до 2 години за времето от януари до 30 юни, ще получи доплащане в размер на 420 лв. и за самия месец юли – 780”, поясниха от ТП НОИ-Перник.