Нов младши съдия встъпи в длъжност

Нов младши съдия встъпи в длъжност

Днес в Окръжен съд – Перник се състоя официална церемония по полагане на клетва и встъпване в длъжност на младши съдия Игнат Асенов Тимофеев, който е назначен с Решение на СК на ВСС по Протокол № 22/27.06.2023 год. след успешно завършено обучение в НИП.

Младши съдия Тимофеев е завършил през 2015 година висшето си образование по специалността „право” в СУ „Св. Климент Охридски”. Стажа си за придобиване на юридическа правоспособност е провел в Окръжен съд – Перник. Преди встъпването си в длъжност „младши съдия“, съдия Игнат Тимофеев е работил като съдебен помощник в Софийския районен съд.

Председателят на Окръжен съд – Перник от свое име и от името на всички съдии и съдебни служители приветства с „добре дошъл” младши съдия Игнат Тимофеев, като му пожела много здраве, успехи и удовлетвореност от работата.