Водата в село Люлин, община Перник, не е годна за пиене, алармират от РЗИ!

Водата в село Люлин, община Перник, не е годна за пиене, алармират от РЗИ!

По повод постъпили сигнали, относно качеството на  водата, предназначена за питейно-битови цели в село Люлин, Регионалната здравна инспекция в Перник информира, че  водата в с. Люлин не е годна за питейно-битови цели и препоръчва тя да не се използва. След вземане на контролни проби и възстановяване качеството на водата, населението ще бъде информирано своевременно.

От РЗИ поясниха, че след извършените физико-химични и микробиологичен анализи на взетите проби от питейната вода в селото, са установени несъответствия по показателите: колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

За резултатите е уведомено ръководството на „В и К“ дружеството и е връчено предписание. От здравната инспекция увериха, че е разпоредено на управителя на водоснабдителното дружество: Да не се ползва водата за питейни цели до отстраняване на несъответствията; Да се уведомят потребителите за ограничението; Да се предостави алтернативно снабдяване на населението с питейна вода, посредством цистерни или бутилирана вода; Да се предприемат незабавни мерки за отстраняване на несъответствията по микробиологични показатели.

Според управителя на „В и К“ инж. Борислав Иванов, взети са мерки за осигуряване на вода на населението с водоноски, до отстраняването на проблема.

Директорът на РЗИ д-р Александър Златанов поясни, че здравната инспекция взема непрекъснато проби от водата, която се осигурява чрез водоноски на жителите на село Люлин. „Започна профилактика на водоизточника и то най-вече на местния каптаж, който, според нас е източникът на проблема. Но ние правим хигиенни мероприятия и на централния водоизточник, от който също вземаме ежедневно проби от водата. Проблемът с качеството на водата в село Люлин е от понеделник. Реагирахме много бързо и преустановихме ползването на водата за питейно-битови нужди. В момента „В и К“ изпълняват издаденото от нас предписание. Когато резултатите от пробите покажат, че водата отговаря на изискванията на Наредба №9, ще информираме  отново своевременно както Община Перник, така и кметът на село Люлин“, увери д-р Златанов.