Няма да има условни присъди за пияни и дрогирани шофьори при смърт на пътя, вижте какви са още промените в Наказателния кодекс

Няма да има условни присъди за пияни и дрогирани шофьори при смърт на пътя, вижте какви са още промените в Наказателния кодекс

При отвличане и противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице или такова, ползващо се с международна закрила, по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 г.

Народните избраници гласуваха създаването на чл. 144б с ал. 1 и 2: Който чрез сила, заплашване или по друг начин изтезава другиго, за да даде той или друго лице сведение или признание, за да бъде наказан за деяние, което той или друг е извършил или се подозира, че е извършил, се наказва за изтезание с лишаване от свобода от една до 6 г., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато деянието е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 8 г.

Лицата, които участват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с тяхната раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност или сексуална ориентация се наказват. Наказанието е лишаване от свобода до 5 г. или пробация, както и глоба от 5 хил. до 10 хил. лв., когато деянието е извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

По отношение на престъпленията против изповеданията, се създава ал. 3, която гласи, че с лишаване от свобода до 5 г. или пробация, както и глоба от 5 хил. лв. се наказват всеки, който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи, гробове или надгробни паметници, когато деянието е извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

При констатиране на престъпления против трудовите права на гражданите, народните представители приеха да изменят ал. 1 в чл. 172 така: който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност или етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, религия, социален произход, сексуална ориентация, членуване или не членуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция, с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до 3 г. или с глоба до 5 хил. лв.

Депутатите приеха и промени във връзка с престъпленията против интелектуалната собственост, който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право, при което паричната равностойност на един или повече от обектите надхвърля 70 минимални работни заплати и обектите надхвърлят 50 броя, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 6 г. и с глоба от 2 хил. до 10 хил. лв. Когато предметът на престъплението принадлежи на дееца, същият се отнема в полза на държавата.

С лишаване от свобода до 3 г. или с глоба до 5 хил. лв. се наказва всеки, който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация, или му попречи да създаде такава. Който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до 1 г. или с глоба до 3 хил. лв. Ако някое от тези деяния е извършено повторно, наказанието е затвор до 5 г. или глоба до 10 хил. лв.

 Приети бяха и редица промени по отношение на пияните и дрогирани шофьори. Пияните и дрогираните шофьори няма да могат да получават условни присъди, ако предизвикат смърт на пътя, тъй като минималното наказание се увеличава от 3 на 5 г. До 20 г. затвор грози и шофьорите, предизвикали пътнотранспортно произшествие със смъртен случай след употреба на алкохол и наркотици. При тежки катастрофи, предизвикани от пияни и дрогирани, народните представители решиха съдът да има право да отнема автомобила, ако е собственост на водача, предизвикал катастрофа, или равностойността на колата по пазарни цени, ако е собственост на друго лице.

Също така се увеличават и минималните присъди за педофилите – законът вече ще предвижда от 5 до 10 г. затвор, вместо 2 до 8 г., за този, който накара дете до 14 г. да гледа сношения между лица от еднакъв или различен пол. От 5 до 15 г. затвор ще се наказва и всеки, който извърши повторно това деяние или чрез употреба на сила или заплахи, ако използва положението си на зависимост или надзор над детето, или е в предварителен сговор с други лица.

Приети са строги наказания за причиняване на смърт на животно. Виновникът го грози затвор до четири години.

Депутатите повишиха и наказанията за прояви на жестокост към гръбначни животни, след като приеха на второ четене текстове от промените в Наказателния кодекс.

Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Досега НК предвиждаше наказание за подобно престъпление до три години затвор. Когато деянието представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от пет до десет хиляди лева, прие парламентът.