Обявиха обществена поръчка за ремонт на улица „Рашо Димитров“

Обявиха обществена поръчка за ремонт на улица „Рашо Димитров“

Община Перник търси изпълнител за изготвянето на инвестиционен проект за цялостна реконструкция на една от основните пътни артерии в квартал „Изток“. Това става видно от обявена и публикувана обществена поръчка, чийто възложител е общинската администрация.

По проекта е заложен ремонт на улица „Рашо Димитров“ и участък от улица „Бучински път“.

В техническата спецификация на обществената поръчка е описано, че улица „Рашо Димитров“ е възлова за живущите в кварталите „Изток“ и „Мошино“. Тя, заедно с улица „Бучински път“, осигурява връзка с четвъртокласния път към София през с. Големо Бучино. В документа е посочено още, че улицата е със стара асфалтобетонова настилка, която е силно компрометирана. Нарушено е и отводняването ѝ, а тротоарите и бордюрите са амортизирани. Цялостното състояние на пътя води до създаване на затруднения, както за живеещите в района, така и за автомобилния трафик.

Паралелно с улица „Рашо Димитров“ предстои да се ремонтира и участъкът, свързващ я с кръговото кръстовище при улиците „Бучински път“ и „Юрий Гагарин“. Общата дължина на участъците е 2,5 км.

Дейностите, които предстоят, включват цялостни ремонти на пътната настилка, тротоарите, уличното осветление, както и осигуряване на надлежно отводняване. Ще бъдат реконструирани части от дъждовната и битовата канализации с дължини, респективно 400 и 170 метра./БТА