Няма пари за модернизацията на жп линията София – Радомир

Няма пари за модернизацията на жп линията София – Радомир

Отсечките София – Перник и Перник – Радомир бяха предвидени да бъдат модернизирани по  Програма транспортна свързаност в следващите няколко години, но се оказва, че в последната версия на програмата пари за тях няма! Това сподели д-р Людмил Иванов, водещ експерт по управление и цифровизация в железопътния транспорт.

В миналия програмен период 2014 – 2020 година бяха заложени да бъдат изпълнени множество проекти по направлението Драгоман – София – Бургас. Тези проекти бяха забавени още в началото и на някои от тях бе направена първа копка през 2020/2021 година, а по принцип тогава те трябваше да бъдат завършени. Въпросните проекти, на стойност над милиард лева, не могат да бъдат изпълнени до края на 2023 година, когато и свършва отчетният период на миналата програма (7 + 3 години). Очаква се част от тяхното изпълнение да се фазира и прехвърли за изпълнение в програмен период 2021 – 2027. Тези проекти ще бъдат завършени рано или късно, но големият проблем е, че те ще бъдат построени и завършени с парите, предвидени за железопътната линия София – Радомир.

Стойността на двата проекта е над 1 милиард лева, като финансирането им беше предвидено по Програма транспортна свързаност, като за отсечката София – Перник стойността е около 600 млн. лв., а за Перник – Радомир около 400 млн. лв. В близката година Министерство на транспорта и съобщенията трябва да намери алтернативно финансиране на двата стратегически важни проекта, част от железопътното направление София – Скопие. Все пак има малка вероятност по програма Транспортна свързаност да бъдат изпълнени някои малки на стойност проекти. Това например могат да бъдат ремонти на сгради – на гарите Перник и Радомир, както и модернизация – удвояване на трасето Перник – Драгичево.