Програмата „България-образователни маршрути“ ще бъде достъпна за всички ученици

Програмата „България-образователни маршрути“ ще бъде достъпна за всички ученици

Общо 27 099 ученици от 400 училища от цялата страна ще бъдат включени в Националната програма „България – образователни маршрути“, съобщи МОН.

Това е нов модул от програмата и е насочен към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, за да се даде възможност за участие на повече ученици.

Модулът предвижда провеждането на образователни маршрути с продължителност от 2 до 5 дни до обекти по избор от одобрен списък от МОН, както и други обекти по избор на училищата в съответствие с техните образователни интереси и специфика.

Бенефициенти на средствата по модула са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български държавни училища в чужбина и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.