В 90 % ОТ УЧИЛИЩАТА ВЕЧЕ СА ДОСТАВЕНИ УЧЕБНИЦИ

В 90 % ОТ УЧИЛИЩАТА ВЕЧЕ СА ДОСТАВЕНИ УЧЕБНИЦИ

В 90 % от училищата в страната вече са доставени учебниците, учебните помагала и познавателните книжки за учениците от 1 до 7 клас за идващата учебна година. Това стана ясно на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Готовността за началото на учебната година бе една от темите, които министър Галин Цоков, зам.-министър Емилия Лазарова, началникът на кабинета Наталия Михалевска и експерти от МОН обсъдиха със социалните партньори. Бяха дискутирани също и предложенията за график на учебното време, както и проектите за промени в нормативната уредба.

„Целта ни е предложените промени да влязат в сила от идващата учебна година и те да поставят началото за намаляване на административната тежест и по-масово въвеждане на проектно-базираното обучение“, подчерта министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той допълни, че екипът на МОН ще разгледа внимателно всички постъпили в хода на общественото обсъждане предложения и след дискусия със социалните партньори ще бъдат финализирани текстовете в наредбите.