Община Радомир засилва мерките за пожарна безопасност

Община Радомир засилва мерките за пожарна безопасност

Община Радомир засилва мерките за пожарна безопасност на територията си. На сайта на местната администрация е публикувана информационна брошура, в която се упоменати най-честите причини за възникване на пожари и препоръки за недопускането им.

Като рискови са определени паленето на огън на открито и ветровито място, небрежното тютюнопушене, изхвърлянето на стъклени бутилки и стъкла в близост до суха растителност, изгарянето на стърнища и др.

На сайта на общината са публикувани и телефони, на които гражданите да сигнализират при забелязване на признаци на пожар.

Кметовете и кметските наместници трябва да информират земеделските кооперации и производители, арендаторите и населението да спазват противопожарните изисквания по време на жътвената кампания. В случай на установено неспазване на мерките, нарушителите ще бъдат наказвани с парична глоба, варираща от 300 до три хиляди лева/ БТА