След Перник и селата от общината ще се пръскат срещу комари

След Перник и селата от общината ще се пръскат срещу комари

Не територията на централната градска част и кварталите на града бе извършена поетапна масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари. Обработката се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтирани на високо проходими автомобили, както и специализирано ULV оборудване студен аерозол. В идните дни ще започне и обработката на населените места на територията на общината. Графикът за работата ще бъде обявен предварително във всяко населено място.

Обработката на кварталите бе извършена в следния ред:

1. кв. Бела Вода

2. кв.Каменина

3. кв. Ралица

4. кв. Могиличе

5. кв.Калкас

6.кв. Варош и кв. Кристал

7. кв.Драгановец

8.кв. Байкушева махала

9.кв. Проучване

10. кв. Рудничар

11. кв.Твърди Ливади

12. кв.Христо Смирненски

13. Централна градска част и паркове

14. кв.Димова Махала и кв.Хумни дол

15. кв.Стара Тева

16. кв.Тева

17. кв.Изток

18. кв Мошино

19. кв.Ладовица

20. кв.Църква