Ремонтът в Профилакториума на Перник  продължава

Ремонтът в Профилакториума на Перник продължава

Продължават ремонтните дейности в Профилакториума в Перник

Започва втори етап на подмяна на дограмите , вратите и вътрешни ремонти на общите помещения в лечебното заведение, свързани с понижаване на таваните и подобряване на енергийната ефективност. Към момента само част от болничните стаи и кабинети са със сменена дограма.

„Ще създадем временно неудобство, но всичко е в името на последващия комфорт на пациентите.

Средствата са осигурени от Община Перник , чрез вдигане на капитала на дружеството“ – споделят от ръководството на здравното заведение

Освен вътре в сградата ще се извършват и ремонтни дейности в двора на Профилакториума