Пак промени в стажа за пенсия

Пак промени в стажа за пенсия

Времето на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане да се зачитат за действителен осигурителен стаж. Това предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени между първо и второ четене на законопроекта. В момента майчинството се взeма предвид като осигурителен стаж, но само ако жената се пенсионира по общия ред, тоест при навършена възраст и пълен осигурителен стаж. За тази година, за да се пенсиониратеq трябва да имате навършени 62 години и осигурителен стаж от 36 години и 4 месеца за жените и навършени 64 години и 6 месеца за мъжете и 39 години и 4 месеца стаж. За следващата година възрастта за пенсия расте с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а стажът с по два месеца и за двата пола.

Законът обаче дава възможност и за пенсиониране при недостигащ стаж, където е записано, че за тази година например трябва да имате навършени 67 години за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж. Според кодекса в момента „Действителен стаж“ е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Така тук не попада периодът на майчинството. При омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които са недоволни от допуснати неясноти в законодателството относно зачитането на действителен стаж при отпускане на лична пенсия по общия ред, засягащи периода на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане, посочва в становището си по законопроекта омбудсманът Диана Ковачева./retro.bg