НС прие Законът за защита от домашно насилие

НС прие Законът за защита от домашно насилие

Народното събрание прие Законът за защита от домашното насилие. Месеци наред имаше отпор, а темата предизвикваше бурни скандали. Основните опасения на опозицията бяха срещу така наречената “джендър идеология”, която се прокарва.

Законът бе приет с гласовете на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС. Срещу идеите в проекта основно бяха „Възраждане“ и БСП. Възприета е обаче идеята на “Възраждане” да бъде създаден регистър на педофилите.

Сред новите промени е прилагането на забрана за всякакъв вид контакт на насилника с пострадалия от домашно насилие. Изключени са връзките по телефон, имейл, обикновена поща и други средства на комуникация. Предвижда се още и предоставянето на безплатна правна помощ на жертвите.

Разширява се и кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по реда на този закон – лицата, на които са възложени грижите за децата, роднини по права или съребрена линия до четвърта степен /frognews