Ще се изгражда нова отводнителна канализация в Подземния музей на Перник

Ще се изгражда нова отводнителна канализация в Подземния музей на Перник

Нова отводнителна канализация на стойност 100 хил. лв. предстои да бъде изградена в Подземния минен музей в Перник. Причината е запушване по действащата досега, което не може да бъде отстранено. На него се дължат и честите наводнения в туристическия обект.

Това отчита докладна записка на кмета на Перник Станислав Владимиров до председателя на Общинския съвет (ОбС) Денислав Захариев. С нея се иска разрешение от ОбС за корекция на поименния списък на капиталовите разходи на
община Перник за тази година. Документът ще бъде разгледан и гласуван по време на днешната сесия на законодателния орган.

Израждането на отводнителна канализация е добавено като нов обект, попадащ под позиция номер осем, съобщава БТА

С направените промени капиталовите разходи на община Перник за 2023 година ще възлязат на стойност 76 416 748 лв.

Подземният минен музей е сред 100-те национални туристически обекта и се посещава от над шест хиляди души годишно. Уникалният за Балканския полуостров музеен обект отваря врати през 1986 г. Тридесет експозиционни ниши проследяват историята на въгледобива – от ръчния добив, през извозването на въглища с коне до съвременните механизирани комплекси. Галериите са с обща дължина 630 метра и са били в активна експлоатация от 1891 г. до 1966 г. В музея е експониран първият електролокомотив