Започват проверки за нелоялни практики в заведенията

Започват проверки за нелоялни практики в заведенията

Във връзка с публикации в социалните мрежи и в някои медии за нелоялна практика в заведения за хранене Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверка на изнесените факти. Ще бъдат проверени обявените цени в заведението и дали има съотвествие между това, което се предлага в менюто и това, което се консумира и калкулира като цена. В хода на инспекциите ще се следи дали потребителите получават пълна, вярна и точна информация, която по начина на представяне не е заблуждаваща за клиентите.

Служителите на Комисията за защита на потребителите ще проверяват не само въпросното заведение и хранителни обекти по Черноморието, а също така дали има нелоялни практики и заблуждаваша информация за клиентите на заведенията в цялата страна.

За неспазване на Заповед на Председателя на КЗП за нелоялната практика по ЗЗП е предвидена имуществена санкция между 3 000 и 70 000 лева за юридическо лице и между 2000 и 50 000 лева за физическо лице.