РЗИ-Перник следи за качеството на водата в квартал Изток

РЗИ-Перник следи за качеството на водата в квартал Изток

Във връзка с публикации в социалните мрежи и постъпили сигнали от граждани на гр. Перник, относно качеството  на  водата, предназначена за питейно-битови цели в кв. „Изток“, РЗИ – Перник Ви уведомява:

По данни на „В и К“ ООД – Перник едно от съоръженията на Пречиствателната станция, поради обилни валежи е било залято с мътна вода. Предприети са необходимите мерки от страна на дружеството.

От 06.07.2023 г. служители на РЗИ – Перник извършват учестен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели  на територията гр. Перник.

 Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по химични и микробиологични показатели. Учестеният мониторинг продължава.