Ремонтират музея в Радомир

Ремонтират музея в Радомир

Предвиждат се ремонтни дейности в Общинския исторически музей (ОИМ) в Радомир. Това става известно от обявена и публикувана обществена поръчка, чийто възложител е местната администрация.

Прогнозната стойност на поръчката е 76 666, 67 лв. без ДДС. Предвидените строително-монтажни работи включват вътрешен ремонт на сервизни помещения, обновяване на фасадата на сградата и подмяна на осветителни тела в изложбената зала на музея. Срокът за изпълнение на проекта трябва да бъде предложен от изпълнителя, но не трябва да надвишава повече от 60 календарни дни.

ОИМ в Радомир е с постоянна експозиция, открита през 1978 г. по повод 60-годишнината от Войнишкото (Владайското) въстание през септември 1918 г. Преди обособяването на музея помещението е използвано като обществен магазин. Оферти по настоящата обществена поръчка се приемат до 25 юли./ БТА