Трябват ясни правила, за да не се  забавя съдебният процес и да не се губи времето на магистратите

Трябват ясни правила, за да не се  забавя съдебният процес и да не се губи времето на магистратите

Председателят на Окръжен съд-Перник Калин Баталски е категоричен, че съдебната система работи добре, въпреки всички хули, които се отправят напоследък към работещите в нея- най-вече съдии и прокурори. „Разбира се, събитията в последно време не говорят добре за съдебната ни система. Но всеки отговаря за себе си. Работещите в съдебната система в област Перник мисля, че нямаме от какво да се срамуваме. Ние сме на ниско и на средно ниво в Районен и Окръжен съд-Перник. Ние работим така, както смятаме, че трябва да се работи. Но не можем да сме безразлични към това, което се случва в съдебната система в страната“, коментира съдия Баталски и добави: “От друга страна обаче, аз не съм сигурен дали политиците разбират смисъла на понятието съдебна реформа така, както го разбираме ние. От както аз съм част от съдебната система, ние сме в постоянна реформа. Нямаме период , в който да не сме били в някаква съдебна реформа. Въпросът е, че качеството на законодателството в последно време падна и това определено пречи на нашата работа. Според мен, в  Народното събрание трябва да има повече и по-подготвени юристи. Някога имаше Съвет по законодателството, но той беше премахнат. Ако Народното събрание не разполага с достатъчно подготвени юристи, би могло да се ползва опитът на хора с опит, преподаватели, които са доказали, че познават добре правната нормативна уредба. Ако бъде предложено на такива хора да участват в законодателния процес със съвети и добри законодателни предложения, те не биха отказали. Такива хора биха могли в един проект да синхронизират промяната в текущия закон с останалите действащи закони, които се изменят. Знаете, че промяната в един закон неминуемо води до актуализирането и на други закони. Ако едно изменение не се направи качествено, то утре  съдията, когато се наложи да го приложи, няма да знае какво да прави и се налага да прави тълкуване и това го затруднява и му отнема време. Нали всички искат процесът да приключи в кратък срок и ние искаме това. Необходимо е да се подхожда внимателно при приемането на изменения в правната нормативна уредба.  Трябва да се предвижда как едно изменение ще повлияе на бъдещите правоотношения- процесуални и материални, които се създават в рамките на едно съдебно производство. Не веднъж сме се натъквали на противоречива съдебна практика. Има не малко тълкувателни решения, които показват, че законът има нужда от тълкуване, което не е добре. Да, ние пишем становища по докладваните дела, които Върховният Касационен съд изпраща до нас, въпреки че сме много натоварени, на такава е процедурата. Ние, от наша страна, каквото можем и ни позволяват силите го правим, за да гарантираме безпристрастен и справедлив процес.

Работим и с децата, като всяка година се стремим да обновяваме образователната програма в инициативата Ден на отворените врати. Целта е да разясним на учениците както правата им, така и задълженията и да ги запознаем с някои нормативни документи какъвто е Законът за движение по пътищата. Така можем да им въздействаме и да опазим техния живот“, категоричен е Калин Баталски.

На въпроса- приема ли граждани, които се оплакват по организационни въпроси, като например, забавяне на дела, съдия Баталски отговори:“Правилата за приемане на граждани са много рестриктивни и напълно основателно. Целта е да не се влияе върху хода на съдебния процес по конкретно дело. Но може и съм приемал граждани, които се оплакват от забавяне на дело. При такъм случай гражданите могат да пуснат молба по конкретното дело до председателя на Окръжния съд, който е длъжен да следи за правилното протичане на делото, в процесуален аспект“.

На въпроса- има ли недостиг на кадри в Окръжен съд-Перник, председателят на съда поясни:“ Имаме недостиг на кадри, поради това, че в Окръжния съд има една свободна бройка по щат, която не е заета отдавна. Това се дължи на обстоятелството, че конкурсите са много бавни, което е проблем в съдебната система. Последният вътрешен конкурс, за повишаване на окръжно ниво, продължи три години. Затова бих си позволил да препоръчам на народните избраници, ако имат желание за реална реформа в съдебната система, да решат този проблем, което ще подобри  много нашата работа. Улеснявайки съдебната система и съдопроизводството, на практика се улесняват гражданите. Целта не е ние да не сме натоварени, защото ние не се оплакваме от натоварването- това ни е работата. Въпросът е, че ако има ясни правила и не се налага тълкуване не само ще се пести време, но и гражданите ще са доволни от съдопроизводството и ще имат усещането, че справедливостта е възтържествувала“.