Преизчисляват такса битови отпадъци в четири пернишки села

Преизчисляват такса битови отпадъци в четири пернишки села

С предходна дата предстои да се преизчисли такса битови отпадъци (ТБО), която заплащат живущите в пернишките села Драгичево, Кладница, Мещица и Студена, става ясно от публикувана информация в сайта на Община Перник.

До промяната се стигна след като жителите на четирите села възразиха срещу голямото повишение на такса смет, одобрено от Общинския съвет (ОбС) с решение от декември 2020 г. С него ТБО за 2021 г. за жилищни и вилни имоти на граждани във всички села на територията на общината бе определена в размер на 19,06 промила върху данъчната оценка на имотите, от които 18,05 промила са за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. През юни т.г. стана ясно, че жителите на Драгичево, Кладница, Мещица и Студена са спечелили делото в своя полза след оспорване на решението за увеличението.

Новото преизчисляване ще стане служебно и обхваща периода от 2021 до настоящата година. Изготвен е проект на решение на ОбС, според който общият размер на такса смет само за четирите села ще стане 1,81 промила върху данъчната оценка на имотите. В него е регламентиран и начинът за възстановяване на надвнесените суми/БТА