Черна статистика! 13 жени са убити от партньорите си от началото на годината!

Черна статистика! 13 жени са убити от партньорите си от началото на годината!

От началото на годината 13 жени са загубили живота си от техни интимни партньори или съпрузи. Тази черна статистика изнесе Екатерина Захариева от ГЕРБ по време на второто четене на промените в Закона за защита от домашното насилие. Средно с около 10% на година се увеличава броят на подадените сигнали, издадените заповеди за незабавна защита, сочи цитираната от нея статистика на МВР. Средно с около 10% на година се увеличават и сигналите, подадени от мъже за насилие, колкото и по-малко да са те в сравнение с тези от жени.

Затова е необходим този закон – той е важна стъпка и преодолява голяма част от непълнотите в закона досега, но има и недостатъци. С него освен задължението на държавата да подпомага жертвите се въвежда работа и с насилника, като се задължава той да търси психологическа помощ, обясни Захариева.

Със закона се въвежда регистър на домашните насилници/ retro.bg