Вижте какви са максимално допустимите температури за работа при опасно топло време

Вижте какви са максимално допустимите температури за работа при опасно топло време

 При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Това отбелязва д-р Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ, в платформата за трудово право mywork.bg.

По думите му работодателите трябва да преценят как да преустроят работния процес като променят работното време, като да не се работи в най-горещите часове – от 13 до 16:30 часа, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване и напитки.

„В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25°C. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28°C. В закона са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5°C над допустимата, но не повече от 33°C“, казва още той.

Работодателите са длъжни да осигурят подходящо работно облекло, както и долекарска и първа медицинска помощ и транспортиране на работещите с влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Ако не спазят тези изисквания, инспекторите от Главна инспекция по труда могат да извършат проверка и да наложат глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията скача от 20 000 до 30 000 лв.