Eвропарламентът подкрепи България и Румъния да влязат в Шенген до края на годината
epa09873546 Members of the European Parliament attend a voting session at the European Parliament in Strasbourg, France, 06 April 2022. EPA/RONALD WITTEK

Eвропарламентът подкрепи България и Румъния да влязат в Шенген до края на годината

С 526 гласа „за“, 57 „против“ и 42-ма въздържали се Европейският парламент подкрепи с гласуване в Страсбург нов призив за приемането на България и Румъния в Шенген. Това е поредният път, в който евродепутатите настояват Съветът на ЕС да постигне единодушие, след като готовността на двете държави бе отчетена още през 2011 година.

ЕП отчита, че неприсъединяването на България и Румъния към Шенген представлява важна обществена и икономическа тежест за дружествата и гражданите на двете държави; че всички граждани на България и Румъния са дискриминирани, тъй като се сблъскат със забавяния, прекомерна бюрократична тежест и допълнителни разходи, когато пътуват или извършват стопанска дейност в чужбина, в сравнение с гражданите на държавите от Шенген; че ветото върху присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство може да доведе до антиевропейски настроения и руска пропаганда в тези държави, и до намаляване на доверието в ЕС и неговите институции; че проверките за установяване на самоличност повишават търговските разходи за стоките с приблизително 0,4 на сто до 0,9 на сто от стойността на търговията на всяка шенгенска граница.

Според ЕП обясненията на Австрия да не подкрепи разширяването на Шенген не са свързани с поставените условия. Отбелязва се, че Европейската комисия също е призовала

Съветът на ЕС да вземе без по-нататъшно забавяне всички необходими решения, за да могат България и Румъния да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство.

Допълва се, че годишно се отделят 46 000 тона въглероден двуокис заради запазването на проверките по българските и румънските граници. Отбелязва се, че България и Румъния са отчели значителни финансови загуби през последните 11 години.

ЕП заявява, че липсата на единодушие в Съвета на ЕС е свързано с национални политически кампании, а не с действителните условия за присъединяване. Евродепутатите приканват ЕК да направи оценка на възможни нарушения на договора за ЕС и настоятелно призовава Съвета на ЕС да изпълни задълженията си за лоялно сътрудничество. Според ЕП неприемането на двете страни води до нарушение на Хартата на основните права на ЕС по повод правото на човешко достойнство, свободата и сигурността, равенството пред закона, опазването на околната среда и свободата на движение. Отправен е призив следващото гласуване в Съвета на ЕС да бъде преди края на годината, като се избегнат възможностите за злоупотреба с вето. ЕК е приканена да направи оценка на финансовите загуби, пропуснатите ползи и вредите за природата, понесени от България и Румъния след 2011 г. и да предложи възможности за финансови обезщетени