Питейната вода в Перник отговаря на всички изисквания на Наредба №9 и е годна за пиене, уверяват от РЗИ!

Питейната вода в Перник отговаря на всички изисквания на Наредба №9 и е годна за пиене, уверяват от РЗИ!

По повод постъпили сигнали от жители на кв. “Изток“ в Перник за влошено качество на питейната вода, от РЗИ информират, че по данни на „В и К“ ООД – Перник, в резултат на обилните валежи миналата седмица, една ревизионните шахти по довеждащата деривация до Пречиствателната станция за питейни води е била залята с мътна вода. Тази вода е влязла във водопроводната мрежа. Веднага он „В и К“ са предприети необходимите мерки. Веднага постъпващата вода е била отклонена, така че да не постъпва в Пречиствателната станция, но въпреки това, част от замътената вода е влязла във водопроводната мрежа. Самата шахта е ревизирана и проблемът е бил отстранен- през изпускателни кранове мътната вода е била изпусната.

От 06.07.2023 г. до 09.07.2023 г служители на РЗИ – Перник извършват учестен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели  на територията гр. Перник. Паралелно с тях такива проби е взело и „В и К“-Перник, за да ги изследва в лабораторията на дружеството, която е лицензирана.

 Резултатите от анализите  показват, че водата отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по химични и микробиологични показатели. Учестеният мониторинг продължава.

По повод на сигнали от живущи на ул. „Благой Гебрев“ в кв. „Изток“ , че на 12.07.2023 г от чешмите им течала мътна вода, зам.-управителят на „В и К“ инж. Благовест Рагев информира:“ причината за появилото се замътяване е отстраняването на няколко аварии в този район, в близост до бл. 56. Обикновено, при изкопни работи, се получава временно подобно повишаване на мътността на водата. Пробите, които взехме на 13.07.2023 г показват, че питейната вода в този район отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ“.