680 нарушения установи Инспекцията по труда- Перник в региона само за  един месец

680 нарушения установи Инспекцията по труда- Перник в региона само за  един месец

138 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на областта е извършила през месец юни Инспекцията по труда. От тях 121 проверки са извършени на работните места в съответните фирми.

Най-много проверки-34, през изминалия месец са извършени по чл. 302, ал.2 и 303 ал.3 от КТ. При 8 проверки е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на нарушения. 4 от проверките са по повод постъпили сигнали и искания на граждани. 4 от проверките са извършени по инициатива на НОИ, 4 са по искане по чл.62 ал.4 и други.

По време на проверките през месец юни, инспекторите по труда са констатирали 680 нарушения на трудовото законодателство. Най-много – 294 са нарушенията по трудовите правоотношения. Следват тези по здравословните и безопасни условия на труд-222, по безопасност на работното оборудване-129 и по хигиена на труда- 35.

В резултат  на  упражнения контрол, през месец юни са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения. От тях 8 са за нарушаване на нормите, които регламентират трудовите правоотношения и 1 е за не осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник за изминалия месец показва, че в резултат на непрекъснатия контрол от страна на инспекторите по труда значително са намалели случаите на работа без писмен трудов договор. Това се дължи на факта, че по време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовите правоотношения. В това число влизат: работа без трудов договор, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд и заплащане на труда. Обект на вниманието на инспекторите при проверките са допуснатите сериозни нарушения, свързани със създаването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите.