ОДМВР – Перник отново удължава срока на конкурса за назначаване на двама автомонтьори

ОДМВР – Перник отново удължава срока на конкурса за назначаване на двама автомонтьори

Процедурата по назначаването на двама автомонтьори ще продължи до края на месец юли 2023 г.  Както вече Днес и утре информира, основните изисквания за заемане на длъжността са следните:

• Необходима квалификация – свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене, машиностроене и автотранспорт.

• Минимално образование – не се изисква

• Минимален професионален стаж – не се изисква.

Документите се подават в „Човешки ресурси“ при областната дирекция. Телефони за въпроси или допълнителна информация – 076/676 667 и 076/676 274.

Подробности, касаещи конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВР – www.mvr.bg