Жителите на цялата община Перник могат безплатно да сменят  старите печки с алтерантивно отопление

Жителите на цялата община Перник могат безплатно да сменят  старите печки с алтерантивно отопление

Напредва подготовката на проектно предложение „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021 -2027 г.“  съобщи вчера на специална пресконференция експертът Александра Костадинова, която е част от екипа, разработващ проекта.

Жителите на двата града в общината – Перник и Батановци, както и на всички останали населени места, ще могат безплатно да заменят старите печки на дърва и въглища с нови алтернативни, високоефективни съвременни уреди. В момента тече анкетно проучване сред жителите на града и населените места към общината, което да даде отговор на въпроса каква е готовността на хората да подменят старите си отоплителни печки с екологично отопление. Анкетните карти се могат да се попълнят до 14 юли както на място в деловодството на общината, така и онлайн. на следния линк https://forms.office.com/r/S6bHpbrkHG

Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проектното предложение.

„Перник е сред градовете, в които проблемът с чистотата на въздуха стои на дневен ред от години. Затова е много важно, че сме  е сред одобрените общини за финансиране по този проект. По него ще бъдат идентифицирани зоните с най-голямо замърсяване на въздуха от отоплителните уреди на твърдо гориво. Ще бъдат предложени решения на гражданите. Целта е да създадем и така наречените ниско емисионни зони.  Освен подмяната на отоплителни уреди, ще има и ред други мерки, които ще се изпълняват в рамките на проекта. “ – каза зам.кметът Стефан Кръстев.

„21 общини в страната имат проблеми с качеството на въздуха. В тази връзка сме евентуални бенефициенти по този проект, като максималната сума, която може да се отпусне е малко над 31 милиона лева. Целта на проекта е подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво в домакинствата. По тази програма могат да кандидатстват всички собственици или съсобственици на имоти в които се използва твърдо гориво за отопление. Всички нови уреди ще бъдат безплатни. Старите уреди ще бъдат рециклирани. Старите печки ще бъдат заменяни с отоплителни устройства на електроенергия, устройства на пелети, както и свързване с ТЕЦ, където е възможно. Домакинствата, които получават помощи за отопление могат да получат заедно с термопомпа „въздух-въздух“ ще могат да получат и фотоволтаична система за собствено потребление“,  поясни Александрина Костадинова от екипа за управление на проекта.