Ток за Перник – с разклонител от София?!

Ток за Перник – с разклонител от София?!

Инвестиционна предвидимост нулева, алтернатива също

Близо 200 милиона евро е инвестиционната програма на „Топлофикация Перник“ за преминаване към чисто производство, като част от плащанията по нея вече са направени. Първите 3 газови когенерации на финландската Варцила с мощност 21 МВтч , които целят заместването на въглищата в микса, са факт. Още 2 газови когенерации с мощност 20 МВтч се монтират на площадката на „Топлофикация Перник“,  които ще влязат в експлоатация следващата година.

Ако изтеклата информация за тайното предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост/ ПВУ/ се окаже вярна, то „Топлофикация Перник“ може да попадне под ножа на правителството и да бъде затворена на средата на изпълнението на мащабна инвестиционната програма.

Според информация от ръководството на  дружеството, почти 100 милиона евро са вече платени за 5-те газови когенерации и съпътстващата ги инфраструктура. Останалите още около 80 милиона евро инвестиции за изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез генериране и изгаряне на биогаз с мощност 7Мвтч, както и изграждане на нов топлоизточник – газова и парна турбина с мощност 30Мвтч на американската General Electric, предвидени съответно да стартират 2024 и 2025 година също са в напреднала фаза.

Подобна непредвидимост е лош сигнал за чуждите инвеститори в България. Ако „Топлофикация Перник“ има намерение да изпълни европейската директива за декарбонизация и видимо показва усилия и огромни инвестиции в тази посока,  то тогава закриването й би било  напълно нелогично. Отоплението на парно е доказано най-добрия начин за екологично, ефективно и социално поносимо отопление не само у нас, но и в цяла Европа. Освен това, не е за пренебрегване и фактът, че електропреносната мрежа на Перник не е оразмерена да понесе отопление на електрическа енергия, тъй като това е най-топлофицирания град в страната. Изграждането на нова електропреносна мрежа или усилването на съществуващата означава разкопаването на целия град за десетилетие, а и не е ясно кой ще инвестира това. Междувременно перничани ще трябва да ползват ток с разклонител от София например.

Абсурдното посягане на топлофикационните дружества поставя в тежка ситуация домакинствата. Още повече, че предстои въвеждането в действие на още една европейска директива – тази за излизането на физическите лица на свободния пазар. В пъти по- високите сметки за електрическа енергия ще станат твърде непосилни за работещите в градовете с най -високи работни заплати, а за по-малките общини те ще бъдат застрашаващи.

 Единствената алтернатива остава обръщане на поглед назад към отопление на твърди горива, което замърсява в пъти повече въздуха в градовете.

Без алтернатива на отоплението и без предвидимост на инвестициите за топлофикация, правителството предприема ход за затваряне на централи, ако се окаже вярна новината.