Бюрото по труда в Перник търси домашни помощници, социални асистенти и…

Бюрото по труда в Перник търси домашни помощници, социални асистенти и…

След като през предходната седмица свободните работни места намаляха значително, то през изминалата те се увеличиха макар и само с 4 и достигнаха 194. Другата добра новина е, че неприятна новина е, че и свободните работни места за безработни висшисти се увеличиха, макар само с 3 и в момента те са 20.

През изминалата седмица се появиха оферти за работа на 10 домашни помощници със стартова заплата 940.8 лева за Трън и 10 социални асистенти на 4 часа също за Трън с начална заплата 470 лева.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия, машинни оператори обработване на метал, техник-механици,машинни оператори във фармацефтичното производство, кредитен специалист банка, чистач-хигиенисти, лаборант, готвачи, касиери, електромонтьори, кредитни администратори,  шофьор на товарен автомобил, шофьор на лек автомобил до 9 места, помощник-готвачи, помощник възпитатели,  борвергисти, домашни помощници, общи работници, мияч на превозни средства,  инженер-конструктори, работници в кухня, психолог, електромонтьори, мияч на съдове, машинни оператори, камериер, счетоводител-оперативен,  продавач-консултанти, счетоводител, склададжии, оператори на преса,  техник-геодезист, пакетировачи, лекари в спешна медицина, учители по БЕЛ, учител по математика, учител по информатика, учител по немски език, учител по български език, монтажник хладилни и климатични инсталации, електрозаварчици, медицинска сестра домашни грижи, монтьор на  двигатели на МПС, диагностик на МПС, мияч на съдове, рехабилитатор, кинезитерапевт, техник-електромеханик,  монтьори на електронно производствено оборудване, монтьор на топлофикационни съоръжения, монтьор на котелно оборудване, оператор на парогенератор, оксиженист-газозаварчик, отчетник счетоводство,  леяр, счетоводител оперативен, счетоводител, почиствач на метални отливки, обслужващи кулинарен щанд, монтажник на мебели от дърво и подобни материали, отчетник счетоводство, работници в кухня,  работници в сладкарско производство, помощници в кухня, контрольори по качеството, психолог, стругари, спедитор,  работници обслужващи спомагателни съоръжения, обслужващ кулинарен щанд, работник поддръжка на сгради, електрозаварчици, специалист с контролни функции в търговията, завеждащи административна служба, шофьори тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, склададжии, леяр, кредитни администратори, борвергисти, стругари, технолог,  старши специалисти, обслужващи магазини, деловодители, обслужващ кулинарен щанд, шофьор на автомобил до 9 места, психолог на 4 часа

Прави впечатление, че въпреки наближаващия летен сезон, предлаганите свободни работни места на трудовия пазар в региона напоследък намаляват или се увеличават незначително. Това, определено е сигнал, че бизнесът в региона изпитва някакви затруднения.  Оказва се, че това е тенденция, която се наблюдава в цялата страна. През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 174 свободни места и 20 за безработни висшисти.