Новият шеф на ЮЗДП заяви на служителите си, че не иска някой да се оплаче от тях!

Новият шеф на ЮЗДП заяви на служителите си, че не иска някой да се оплаче от тях!

„Ще бъда безкомпромисен към политически заигравки по отношение на снабдяването на населението с дърва, корупционни практики и небрежност по отношение на работата“.  Това каза по време на първата си среща с директорите на горските и ловните стопанства новият директор на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов.

Ден, след встъпването си в длъжност, инж. Валентин Чамбов проведе среща с директорите на стопанствата в обхвата на  дружеството. Той направи пред тях резюме на ситуацията, в която се намира ЮЗДП в момента и начерта план за подобряването и. Новият директор направи анализ на финансовите резултати на всяко стопанство, както и на изпълнението на натуралните показатели: добив на дървесина, залесяване, противопожарни дейности. Особено внимание беше обърнато на своевременното снабдяване на местното население с дърва за огрев. Инж. Чамбов изиска диалогичност при комуникация с дърводобивните фирми от страна на ръководителите на поделенията. На съвещанието беше обсъден  проблемът с нарушените горски пътища, вследствие на падналите обилни валежи през последните месеци и достъпа до обектите за дърводобив.

Инж. Валентин Чамбов подчерта отговорността, която всички, работещи в ЮЗДП носят пред обществото в качеството им на служители на държавно предприятие, управляващо ценен държавен ресурс.

„Знам, че сте добри професионалисти, това, на което държа, е, че при всяка среща трябва да се държите уважително към гражданите. След среща с нас те трябва да са доволни. Докато аз съм директор, не искам някой да се оплаче от вас“, допълни той.

Югозападното държавно предприятие е водещо в страната по изпълнение на европейски проекти, което беше констатирано на срещата като добра практика.

В екипа на предприятието остава инж. Благой Милев в качеството му на заместник -директор.