Кръгла маса за развитието на туризма в Перник

Кръгла маса за развитието на туризма в Перник

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на туризма в област Перник“ се проведе миналата седмица в Минна дирекция. Неин организатор бе Международният младежки център- Перник.

Събитието беше открито от зам.- кмета Стефан Кръстев, който сподели, че Перник не е само минно- добивен и индустриален град, а има и своите ценни туристически обекти и събития.

Станимира Хаджимитова разказа за проектите и дейностите на RAISE център, а Елица Стоилова от УМНИ Солюшън разказа за чатбота като инструмент и неговите ползи, като беше упоменат и създадения за Перник туристически чатбот.

Д-р Десислава Алексова даде яснота за стратегията за развитие в туризма на община Радомир, а след нея г-н Константин Данков сподели тънкостите в дигиталния маркетинг.

Вихра Огнянова разказа колко е важно за успешния туристически бизнес създаването на бранд идентичност на туристическа дестинация.

Екатерина Кирилова, Никол Борисова и Виктория Борисова от СУРИЧЕ „ Д-Р Петър Берон“ споделиха за техния проект „Краище“.

По време на дискусията възникна идея да се създаде Младежки клуб за популяризиране на туристическите обекти и културното и историческото наследство в Перник и региона, който да подпомага младите хора да развиват своите умения и да създаде условия за активно участие на младежите. Създадоха се ценни партньорства за развитие на бъдещи идеи, а за младежите беше важно да разберат колко възможности за кариерно развитие предлага туризма в Пернишка област.